RiXja Westland

RiXja Westland is geboren vanuit mijn passie voor fietsen. In een opwelling kocht ik in juli 2007 een riksja. Vol enthousiasme ging ik met deze “driewieler” als fietstaxi aan de slag. Als stuurvrouw voor op de fiets trapte ik mensen in het bakje van A naar Z. De passagiers vertelden ieder zijn of haar eigen mooie verhaal en prachtige ontmoetingen ontstonden er tijdens zo’n rit.

Riksja komt van het Japanse woord jinrikisha (jin=mens, riki=kracht, sha=voertuig). Op mensenkracht aangedreven voertuig.

Inmiddels doet de riksja geen dienst meer. Toch is RiXja Westland nog steeds jouw aandrijving! Daar waar het je als particulier of bedrijf niet lukt op eigen kracht. Bijvoorbeeld omdat tijd of personeel ontbreekt. Een klus die geklaard moet worden, maar organiseren niet je sterkste kant is. Er een (tijdelijke) sparringpartner nodig is bij een project.
Hier biedt RiXja ondersteuning. Zij neemt je of jouw bedrijf mee op weg en regelt het.